Doç. Dr. MEHMET ŞENER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. MEHMET ŞENER

T: (0282) 250 2272

M msener@nku.edu.tr

W msener.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 2004
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. ZİRAAT FAKÜTLESİ
2013-
Yrd. Doç. Dr. ZİRAAT FAKÜLTESİ
2007-
Arş. Gör. Dr. ZİRAAT FAKÜLTESİ
2004-
İdari Görevler
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2016-
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2013-2016
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
2008-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarımsal Yapılar ve Sulama
Sulama Sistemleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞENER M., Change detection in rice area using remote sensing data, Internatioanl Journal of Current Research, vol. 8, pp. 36675-36679, 2016.
Özgün Makale open access, google scholar, index copernicus
2. İSTANBULLUOĞLU A., KONUKCU F., KOCAMAN İ., ŞENER M., The Effects of Deficit Irrigation Regimes on Yield and Growth Components of Linseed (Linum Usitatisimum L.), Journal of Aricultural Science and Engineering, vol. 1, pp. 108-113, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. İSTANBULLUOĞLU A., KONUKCU F., KOCAMAN İ., ŞENER M., MRRSSW/Model of Raınfall–Runoff in Small Sub-watershed, ournal of Environmental Protection and Ecology, vol. 14, pp. 1107-1114, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ŞENER M., altıntaş B., KURÇ H. C., Planning and Controlling of Hazelnut Production Areas with the Remote Sensing Techniques, KSU doğa Bilimleri Dergisi, vol. 16, pp. 16-23, 2013.
Özgün Makale DOAJ, Scholar google Erişim Linki
5. ŞENER M., Assessment of Irrigation Management Transfer: A Case Study of Meric-Ergene Basin in Turkey, Journal of Food Agriculture & Environment, vol. 10, pp. 1060-1064, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. ERGÜVEN G. Ö., ŞENER M., Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Faydalanarak Hayrabolu Sulama Şebekesi Bilgi Sistemİ, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 9, pp. 75-81, 2012.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM Erişim Linki
7. ŞENER M., KURÇ H. C., KüçükSulamaŞebekelerinde PerformansDeğerlendirmesi:TrakyaBölgesiÖrneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 9, pp. 82-91, 2012.
Özgün Makale CABI, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM, EBSCO Erişim Linki
8. ŞENER M., Determination of Basin Characteristics by Using Geographical Information Systems, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 12, pp. 1941-1947, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. ŞENER M., ALBUT S., Irrigation Performance Assessment in Turkey: Thrace Region Case Study, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 17, pp. 521-530, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. ŞENER M., Su Kullanım Performansının Değerlendirilmesi: DSI 11. Bölge Örneği, TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol. 8, pp. 77-83, 2011.
Özgün Makale CABI, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM, EBSCO Erişim Linki
11. ŞENER M., YÜKSEL A. N., KONUKCU F., Evaluation of Hayrabolu Irrigation Scheme in Turkey Using Comparative Performance Indicators, ournal of Tekirdag Agricultural Faculty, pp. 43, 2007.
Özgün Makale Erişim Linki
12. ŞENER M., YÜKSEL A. N., Hayrabolu Sulamasında Su Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, pp. 166, 2005.
Özgün Makale Erişim Linki
13. KONUKCU F., ŞENER M., Prediction saline watertable contribution to crop evapotranspiration, Acta Hurticulture, pp. 211, 2002.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
14. ORTA A., ŞENER M., A Study on Irrigation Scheduling of Onion (Allium cepa L.) in Turkey, Online Journal of Biological Sciences, pp. 735, 2001.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ORTA A., YEŞİM E., ERDEM T., ŞENER M., Trakya Koşullarında Bazı Bitkilerin Buharlaşma ve Bitki Su Tüketimleri Arasındaki İlişki, Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergis, cilt 7, ss. 97-104, 2001.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ŞENER M., Landscape Planning , Bölüm: Irrigation, Yayın Yeri: Intech, Editör: Özyavuz, Murat, 2012.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ŞENER M., ALBUT S., KURÇ H. C., USE OF REMOTE SENSING TECHNIQUES IN DETERMINATION OF PADDY AREA, 2nd International Symposium For Agriculture and Food (07.10.2015-09.10.2015).
Tam metin bildiri
2. AKDEMİR B., SAĞLAM C., BELLİTÜRK K., MAKARACI A. Z., ŞENER M., URUSAN A. Y., ATİK M., Precision Farming in Olive Production, International Conference on Inteligent Agriculture (27.09.2015-30.09.2015).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ERGÜVEN G. Ö., ŞENER M., Hayrabolu Sulama Şebekesi Su Kalitesinin Değerlendirilmesi, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu (24.05.2012-25.05.2012).
Poster
2. ORTA A., ŞENER M., TEKİRDAĞ KOŞULLARINDA SOĞANIN SU TÜKETİMİ, 7. KÜLTÜRTEKNİK KONGRESİ (11.11.1999-14.11.1999).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Tarım Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Sigma journal of engineering and natural science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Ebscohost, DOAJ, Emerging Sources Citation Index
3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. Sulama Performans Değerlendirmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Yürütücü, 01.04.2017-Devam Ediyor.
2. Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Ile Sulama Yönünden Toprak Özelliklerinin İncelenmesi; Sölöz Ve Heceler Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15.01.2015-16.12.2016.
3. Zeytin bahçeleri için değişken düzeyli gübreleme yapan gübre dağıtma makinesi geliştirmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.06.2012-12.02.2016.
4. Çeltik Ekim Alanlarının Değişiminin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sitemlerinin Kullanımı*, BAP, Yürütücü, 01.01.2011-01.01.2013.
5. Trakya Bölgesi Havza-Su yönetimi: Çorlu-Pınarbaşı Alt Havzası Pilot Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2006-01.01.2010.
6. Damla sulama ile sulanan ceviz agaçları için uygun lateral tertip biçiminin ve sulama programının belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, Devam Ediyor.
7. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Destekli Çevresel Etki Değerlendirmesi: Hayrabolu Sulama Projesi Örneği, BAP, Yönetici.
8. ÇELTİK EKİM ALANLARININ DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI, BAP, Yönetici.
9. Trakya Bölgesi Damlıca Ve Vize Deresi Kırsal Havzalarında Hidrolojik Model Kullanarak Aylık Akımların Belirlenmesi, DİĞER, Araştırmacı.
10. TRAKYA BÖLGESİ HAVZA SU YÖNETİMİ ÇORLU PINARBAŞI ALT HAVZASI PİLOT PROJESİ, DİĞER, Araştırmacı.
11. Trakya Bölgesi Damlıca Ve Vize Deresi Kırsal Havzalarında Hidrolojik Model Kullanarak Aylık Akımların Belirlenmesi , ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı.
12. Hayrabolu Sulamasında Su Kullanım ve Dağıtım Etkinliğinin Belirlenmesi, BAP, Araştırmacı.
Üyelikler
BENA, Üye, 2009-2009.